ĐỊA-CHỈ-90x90

Address

 

Địa chỉ: Số 60 đường số 22 KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

LIÊN-HỆ-160x100

phone

P.Kinh Doanh:

+84 28 225 39439 / +84 28 223 54568

P.Kế Toán:

+84 28 22539479

Hotline:

+84 902 688 439 / +84 902 439 479

Email:

support@vikcolors.com

 
working-160x110

Works

8:00 - 17:00
Thứ 2 - Thứ 6