• Mô tả: Bột phản quang được làm từ các hạt thủy tinh và một số thành phần khác, khi các ánh sáng chiếu trên bề mặt hạt trong phạm vi nhất định thì ta sẽ thấy có ánh sáng phản xạ lại. Bột màu phản quang không tự phát sang trong bóng tối.
  • Ứng dụng: sơn vạch kẻ đường, bảng báo hiệu giao thông, đồ bảo hộ lao động, giày dép, thủ công mỹ nghệ…..

Reflective Pigment

Items White Color Gray Color
Reflective Index 1.93±0.1 1.93±0.1
Particle Size 10-100 microns 150-800 mesh 20-90 microns 170-500 mesh
The main ingredients TiO2_BaO_SiO2 TiO2_BaO_SiO2
Roundness ≥95% ≥95%
Permeability ≤1% ≤1%
Density 4.1±0.2g/cm³ 4.1±0.2g/cm³