• Mô tả: Bột màu phát quang hấp thụ ánh sáng từ mặt trời hoặc đèn sau đó phát sáng.
  • Thời gian phát sáng: ≥ 20 hours
  • Kích thước hạt: 10-40 um
  • Ứng dụng: Sơn, in lụa, biển báo giao thông, thiết bị bảo hộ, bảng chỉ dẫn cửa thoát hiểm, bảng hiển thị an toàn, thiệt bị điện…

Phosphorescent Pigments

Panax Green Panax Blue
Colour PL- 120 PL-140 PL- 420 PL-440
Particle Size 40um(±20)   10 ~ 19um   25 ~ 45um 20um
Composition Al2O3SrOEuO3DyO3 Al2O3SrOEuO3DyO3
Emission Wave Length (Peak) 520nm 490mn
Moisture(%) Max.0.3 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Hardness   6.5 ~ 7   6.5 ~ 7
Afterglow Period > 20hrs > 20hrs